Renovables.cat

Les energies renovables representen l’àmbit energètic dins el qual s’està treballant més en recerca. La Unió Europea ha impulsat un pla estratègic sobre tecnologies energètiques i on més s’està incidint és en el camp de les renovables: eòlica, sobretot l’eòlica marina; però també s’està fent molta recerca en solar fotovoltaica, en termoelèctrica i, també, en […]