Neix l’Escola d’Arts Escèniques de Manresa

Professionals manresans han constituït el primer centre a la Catalunya Central que oferirà a partir d’aquest setembre estudis reglats d’arts escèniques. Aquest primer any els acollirà el teatre Kursaal i s’oferiran 20 places. Per conèixer més detalls del Cicle de grau superior en Tècniques d’Actuació Teatral, entrevistem Guillem Cirera, coordinador pedagògic i professor de les sessions d’entrenament corporal i de dansa-teatre.

L’equip docent, d’esquerra a dreta: Marc Antoine Picart (professor assignatures de “Màscara”, “Commedia dell’Arte”, “Clown” i “Càmera en anglès”), Mireia Cirera (professora de “Dicció i declamació”), Guillem Cirera (coordinador pedagògic i professor de “Entrenament corporal” i “Dansa-teatre”), Albert Ruiz (director i professor de “Entrenament actoral”, “Tècniques d’interpretació” i “Teoria escènica”), Teti Canal (professora de “Taller d’escenes clàssiques”), Alícia Puertas (professora de “Interpretació”) i Javier Soler (professor de “Acrobàcia”). | Foto: EAE Manresa.

Laura Basagaña: Manresa tindrà a partir d’aquest setembre el primer centre de la Catalunya Central que oferirà estudis reglats d’arts escèniques. Com va ser el naixement i el procés de consolidació de la idea?

Guillem Cirera: Manresa sempre ha estat ciutat de referència en les arts escèniques, gràcies a les seves entitats i al teatre Kursaal. Això ha provocat que hi hagi un gran interès per fer teatre. Una de les mostres és el gran èxit per estudiar el batxillerat d’arts escèniques a l’institut Lluís de Peguera. Els futurs artistes han d’acabar marxant a la capital si volen seguir formant-se en estudis professionals. En l’actualitat només existeixen 8 centres que ofereixin aquests estudis, 5 dels quals es troben a la ciutat de Barcelona. Per això, gràcies al projecte impulsat per un equip de professionals es crea l’Escola d’Arts Escèniques de Manresa amb l’objectiu de promoure la formació teatral a la ciutat i impartir els estudis superiors de teatre.


L.B: Quin és el perfil d’alumnat a qui es dirigeix el grau i com es farà
la selecció i procés d’admissió dels aspirants a cursar-lo?

G.C: Aquests estudis van dirigit a alumnes que vulguin iniciar una formació a nivell professional dins el món de la interpretació, seran els futurs actors i actrius de teatre, de televisió o de cinema del nostre país. 

Com que es tracta d’uns estudis oficials atorgats per la Generalitat requereixen unes proves d’accés concretes per accedir-hi. En el cas de no tenir el batxillerat s’ha de realitzar una prova comuna d’accés als estudis de grau superior, però tots els futurs estudiants han de passar una prova específica en el mateix centre, on es valorarà i es qualificarà les aptituds per poder entrar amb una prova individual i unes proves en grup.


L.B: Quines assignatures s’hi impartiran i en quines instal·lacions?

G.C: Les sessions formatives es realitzaran a les mateixes instal·lacions del teatre Kursaal de Manresa. Això és un fet molt positiu per l’alumnat que els permetrà formar-se durant el dia a dia en unes instal·lacions i amb uns recursos professionals.

Les assignatures estan englobades dins de mòduls i es treballarà la interpretació, el cos i el moviment, la veu i el cant, la teoria i la història del teatre, la producció i pedagogia teatral, i el muntatge i creació de diversos tallers i obres que es representaran a davant de públic. Dins dels 2 anys acadèmics també s’inclouen unes hores de pràctiques externes amb companyies o empreses professionals on l’alumnat podrà tenir un contacte amb el món laboral. També existeix la creació d’un projecte integrat on els alumnes aprenen a crear una producció des de la idea a l’escenari.


L.B: De quants anys constarà el cicle formatiu de grau superior en
Tècniques d’Actuació Teatral i amb quin professorat especialitzat
comptarà?

G.C: El cicle formatiu consta de 2.000 hores repartides en 2 anys acadèmics, en franja matinal de dilluns a divendres de 9 a 15h.

L’equip docent és de gairebé una vintena de professors especialitzats en la seva matèria, en què cal destacar l’alt percentatge de segell manresà o de la comarca.

“Les assignatures estan englobades dins de mòduls i es treballarà la interpretació, el cos i el moviment, la veu i el cant, la teoria i la història del teatre, la producció i pedagogia teatral, i el muntatge i creació de diversos tallers i obres que es representaran a davant de públic”


L.B El títol expedit per la Generalitat un cop s’hagi cursat el cicle
formatiu complet, dona dret a convalidacions per accedir a altres
formacions en Arts Escèniques complementàries de l’àmbit estatal o
internacional? Quines sortides professionals oferirà aquest cicle
formatiu i quin títol atorgarà la Generalitat a partir d’aquesta
formació?

G.C: Aquests estudis són per obtenir el títol de tècnic/a superior en Tècniques d’Actuació Teatral i ofereixen les sortides professionals d’actriu i actor en teatre, en mitjans audiovisuals, en especialistes en activitats de dinamització i en especialistes en tècniques d’expressió i comunicació. El títol expedit pels estudis donarà dret a convalidacions pels estudis universitaris de grau en arts escèniques. 

L’Escola d’Arts Escèniques de Manresa encetarà temporada aquest mes de maig | Foto: EAE Manresa.


L.B: Existirà alguna beca per a accedir al cicle? Quin és el preu del
grau? A partir de quan s’han de fer les proves d’accés i pagament del
grau, en cas de ser acceptat?

G.C: La inscripció a les proves es realitzarà del 16 d’abril al 3 de juny, i aquesta prova específica es durà a terme el 28 de juny. En el cas de ser acceptats, els estudiants es podran matricular al primer curs. I, en el cas de disposar de places vacants es realitzaria una convocatòria al setembre.

El cicle formatiu es pagarà en 10 quotes mensuals cada curs, amb un preu de 350€ aproximadament per quota. També podran sol·licitar la beca general del Ministeri d’educació.
L.B: Dins del cicle existeixen diferents itineraris d’especialització
que l’alumnat haurà de triar?

G.C: Dins el cicle no existeix itineraris específics ja que s’ofereix uns estudis de diferents tècniques i assignatures per donar una formació general als nostres alumnes i que posteriorment, si volen, puguin especialitzar-se en una tècnica o disciplina concreta.

“L’equip docent és de gairebé una vintena de professors especialitzats en la seva matèria, en què cal destacar l’alt percentatge de segell manresà o de la comarca”

L.B: De quina manera s’ha fet la programació
de les assignatures?

G.C: La programació de les assignatures està enfocada al treball per projectes, on els docents treballaran en comú per assolir els objectius o muntatges teatrals concrets.


L.B: Teniu pàgina web on consultar més informació, dates d’examens
d’ingrés i resultats de les proves d’accés?

G.C: Podeu consultar tota la informació a la pàgina web de l’Escola d’Arts Escèniques de Manresa.

L.B: Moltes gràcies i bona sort en aquest projecte tan interessant!

G.C: Gràcies a vosaltres! N’anirem parlant!

El Teatre Kursaal cedirà part de les seves instal·lacions per acollir aquesta primera edició del grau superior en Tècniques d’Actuació Teatral de l’EAE Manresa | Foto: EAE Manresa
Laura Basagaña

Laura Basagaña

Editora de Llavor Cultural.

Fes el teu comentari