“Només a Catalunya s’utilitzen 2.181 tones d’herbicides i 7.435 tones de plaguicides a l’any”

La Maria Josep Ball va començar a interessar-se pels efectes en la salut dels insecticides arran de la seva feina. Treballa com a inspectora del Ministeri d’Economia i Competitivitat, a la Secretaria de Comerç, fent el control de productes d’importació i exportació. És la cap de laboratori de la direcció territorial de comerç de Barcelona. A […]