El bumerang teològic i poètic de Ramon Llull

“Cap objecte no es defineix per si mateix sinó per un altre”: amb aquesta cita podria resumir-se segons Amador Vega tot el pensament de Ramon Llull. Un pensament que Vega exposa a Ramon Llull i la dimensió poètica de la realitat, una conferència exigent i fascinant, però plena de digressions i de fils per tancar, […]